Άρθρο Localit 28 Μαρτίου, 2012

Πρωτοβουλία Δημάρχου Βόλου για τη δημοτική ραδιοφωνία

Την επαναδιατύπωση του άρθρου 11 του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών, σε σχέση με τις δημοτικές επιχειρήσεις με ειδικό σκοπό τη ραδιοφωνία, ζητεί ο Δήμαρχος Βόλου κ. Πάνος Σκοτινιώτης με νέο έγγραφό του προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών κ.κ. Αν. Γιαννίτση και Φιλ. Σαχινίδη αντίστοιχα και τον Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Π. Κουκουλόπουλο.

 Το αίτημα απευθύνεται ενόψει της συζήτησης στη Βουλή του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», προκειμένου να ισχύσουν για τις επιχειρήσεις με ειδικό σκοπό τη ραδιοφωνία οι ρυθμίσεις που αφορούν τη λύση των κοινωφελών επιχειρήσεων.  

 Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του πολυνομοσχεδίου, σε περίπτωση λύσης των επιχειρήσεων με ειδικό σκοπό τη ραδιοφωνία, ενώ μπορεί να μεταφερθεί στο Δήμο ή σε δημοτικό νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου το προσωπικό τους, δεν μπορεί να μεταφερθεί και η αντίστοιχη δραστηριότητα. Ο κ. Σκοτινιώτης τονίζει ότι «πρόκειται για ακατανόητη ρύθμιση, η οποία, αν τελικά ψηφιστεί, θα έχει ως συνέπεια το τέλος της δημοτικής ραδιοφωνίας», και διευκρινίζει ότι «η επίκληση του όποιου νομικού κωλύματος δεν ευσταθεί, αφού ακόμη κι αν σήμερα υφίσταται το οποιοδήποτε κώλυμα- που δεν υφίσταται- το κώλυμα αυτό θα αρθεί με τη νομοθετική ρύθμιση που προτείνεται».

Πιο αναλυτικά, όπως επισημαίνει στην επιστολή του προς τους αρμόδιους υπουργούς ο Δήμαρχος Βόλου, οι δημοτικές επιχειρήσεις με ειδικό σκοπό τη ραδιοφωνία, δηλαδή οι δημοτικές επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τα άρθρα 252-264 και 269 του Ν.3463/2006, ουσιαστικά αποτελούν ιδιόρρυθμες κοινωφελείς επιχειρήσεις, αφού δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι, στις περισσότερες αν όχι σε όλες τις περιπτώσεις, τα έσοδά τους προέρχονται αποκλειστικά από πόρους του Δήμου και συγκεκριμένα από απευθείας αναθέσεις υπηρεσιών, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 268 του Ν.3463/2006, παρέχουν δε αποκλειστικά κοινωφελές έργο. Η ιδιορρυθμία των επιχειρήσεων αυτών συνίσταται αποκλειστικά και μόνο στο ότι για τη λειτουργία τους   απαιτείται η λήψη ειδικής άδειας κατά τις διατάξεις  του άρθρου 6 του Ν. 2328/1995.

 «Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, οι ρυθμίσεις που αφορούν τη λύση των κοινωφελών επιχειρήσεων, θα πρέπει να ισχύσουν κατ’ αναλογίαν και στις δημοτικές επιχειρήσεις με  ειδικό σκοπό  τη ραδιοφωνία», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά ο κ. Σκοτινιώτης και εξηγεί ότι: 

Με τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ. Α΄), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 26 του Ν. 3938/11(ΦΕΚ 61/2011 τ. Α΄), παρέχεται η δυνατότητα, ώστε η λύση κοινωφελούς επιχείρησης ή ΔΕΥΑ και η ανάληψη των δραστηριοτήτων της από τον οικείο  Δήμο ή από Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, να συνδυαστεί με τη μεταφορά στον αντίστοιχο φορέα και με την ίδια σχέση εργασίας  του προσωπικού με σχέση εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου, ύστερα από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μάλιστα, ακολούθησαν  οι διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011, σύμφωνα με τις οποίες «Οφειλές των ανωτέρω επιχειρήσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και προς τρίτους, περιλαμβανομένων και δεδουλευμένων αποδοχών του μεταφερόμενου προσωπικού τους, μπορούν να καταβάλλονται από τον οικείο Δήμο μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του».

 Εξάλλου, όπως αναφέρει ο κ. Σκοτινιώτης στην επιστολή του, «τη θέση ότι οι ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να επεκταθούν και στις δημοτικές επιχειρήσεις με ειδικό σκοπό τη ραδιοφωνία, οι οποίες συστάθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 252-264 και 269 του Ν.3463/2006, έχει προτείνει και η ΚΕΔΕ και είχε υιοθετήσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών. Μάλιστα, όπως είχε επισημανθεί, αν αυτό κριθεί σκόπιμο, θα μπορούσε να προβλεφθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αυξημένη πλειοψηφία (π.χ.2/3). 

Ωστόσο, στην τελική διατύπωση του πολυνομοσχεδίου και συγκεκριμένα στο άρθρο 11, ενώ ορθά προωθείται ρύθμιση για την αντιμετώπιση των τεράστιων θεμάτων που έχουν προκύψει από τη λειτουργία των δημοτικών επιχειρήσεων με ειδικό σκοπό τη ραδιοφωνία, δεν υιοθετείται η διατύπωση που είχε προταθεί από την ΚΕΔΕ και με την οποία είχε συμφωνήσει η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΣ, αλλά διαφορετική. 

Για τους λόγους αυτούς, ο Δήμαρχος Βόλου προτείνει το άρθρο 11 του σχεδίου νόμου να επαναδιατυπωθεί ως εξής: «Οι ρυθμίσεις της παραγράφου  7 του άρθρου 109 του  ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί με την παράγραφο 6 του   άρθρου 26 του ν.3938/2011 (ΦΕΚ Α΄61) και την  παράγραφο 5 του άρθρου 43 του ν.3979/2011 (ΦΕΚ Α΄138) και ισχύει, εφαρμόζονται και για τις δημοτικές επιχειρήσεις με ειδικό σκοπό τη ραδιοφωνία που συστάθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 252-264 και 269 του ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114)».

 Η επιστολή κοινοποιείται στους βουλευτές του Νομού Μαγνησίας, στον Πρόεδρο Δ.Σ. ΚΕΔΕ και τον Γενικό Διευθυντή της ΚΕΔΕ. 

 

ΔΗΜΟΙ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ -ΠΑΝΔΗΜΙΑ 26 Μαρτίου, 2021
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δωρεάν rapid test σε δύο σημεία του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Δωρεάν τεστ ταχείας ανίχνευσης Covid – 19 (Rapid Test) θα πραγματοποιηθούν για όσους επιθυμούν σε…

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ -ΠΑΝΔΗΜΙΑ 24 Μαρτίου, 2021
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δήμος Ζίτσας: Δωρεάν rapid tests στην Ελεούσα

Δωρεά ελέγχους ταχείας ανίχνευσης κορονοϊού (rapid test Covid-19) πραγματοποιεί ο ΕΟΔΥ την Παρασκευή (26/03/2021) στην…

Ρεπορτάζ 24 Μαρτίου, 2021
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πρόταση Δήμου Δελφών για έργο ψηφιακής περιήγησης σε δύο Δημοτικά Μουσεία

Πρόταση προς χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», για το έργο «Ψηφιακή περιήγηση σε δύο Δημοτικά…