Άρθρο Localit 15 Φεβρουαρίου, 2012

Δήμος Θηβαίων: Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών

Ο Δήμος Θηβαίων προκειμένου να συγκροτήσει Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών  σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 1 Ν. 3852/2010 και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών, που εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 376/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, απευθύνει πρόσκληση:

Α) Στους φορείς των μεταναστών (Συλλόγους, κ.λπ.), των οποίων η έδρα  ή παράρτημά τους βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θηβαίων.

Β) Στους Κοινωνικούς φορείς, οι οποίοι αναπτύσσουν εντός του Δήμου δράση σχετική με τα προβλήματα των μεταναστών, να μας υποδείξουν εγγράφως τους εκπροσώπους τους καθώς και τους αναπληρωτές τους, το αργότερο μέχρι και τη Πέμπτη  1 Μαρτίου 2012.

Επίσης καλεί τους μετανάστες για την περίπτωση όπου δεν υφίσταται φορέας μεταναστών του οποίου η έδρα ή παράρτημά του να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών, υποβάλλοντας σχετική αίτηση μέχρι και τη Πέμπτη 1 Μαρτίου 2012.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μετανάστες που συγκεντρώνουν τις προβλεπόμενες και για τους Έλληνες εκλογείς προϋποθέσεις (πλην της ελληνικής ιθαγένειας) και κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στο Δήμο.

Η υπόδειξη των εκπροσώπων των φορέων ή η αίτηση για τη συμμετοχή στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών κατατίθεται στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία διαθέτει και σχετική φόρμα αίτησης.

Έργο του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών είναι η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του Δήμου ως προς την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, την επαφή τους με δημόσιες αρχές ή τη δημοτική αρχή, η υποβολή εισηγήσεων προς το δημοτικό συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και, εν γένει, την επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών αυτό αποτελείται από εννέα (9) μέλη, με ισάριθμα αναπληρωματικά, εκ των οποίων τέσσερις (4) είναι δημοτικοί σύμβουλοι, τα τρία (3) μέλη τουλάχιστον είναι εκπρόσωποι φορέων/κοινότητας μεταναστών και έως δύο (2) μέλη είναι εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων. Ο αριθμός των εκπροσώπων των φορέων/κοινότητας μεταναστών δύναται με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συγκρότηση αυτού να αυξηθεί κατά ένα μέλος με αντίστοιχη μείωση του αριθμού των κοινωνικών φορέων εφόσον ήθελε κριθεί ότι τούτο απαιτείται για την ευρύτερη εκπροσώπηση των μεταναστών στο Συμβούλιο.

 

                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                    του  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

                                                          ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

 

ΔΗΜΟΙ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ -ΠΑΝΔΗΜΙΑ 26 Μαρτίου, 2021
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δωρεάν rapid test σε δύο σημεία του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Δωρεάν τεστ ταχείας ανίχνευσης Covid – 19 (Rapid Test) θα πραγματοποιηθούν για όσους επιθυμούν σε…

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ -ΠΑΝΔΗΜΙΑ 24 Μαρτίου, 2021
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δήμος Ζίτσας: Δωρεάν rapid tests στην Ελεούσα

Δωρεά ελέγχους ταχείας ανίχνευσης κορονοϊού (rapid test Covid-19) πραγματοποιεί ο ΕΟΔΥ την Παρασκευή (26/03/2021) στην…

Ρεπορτάζ 24 Μαρτίου, 2021
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πρόταση Δήμου Δελφών για έργο ψηφιακής περιήγησης σε δύο Δημοτικά Μουσεία

Πρόταση προς χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», για το έργο «Ψηφιακή περιήγηση σε δύο Δημοτικά…