Άρθρο Localit 13 Ιανουαρίου, 2014

Δήμος Θεσσαλονίκης: Ενημερωτική ημερίδα για τις Προοπτικές Ανάπτυξης και Απασχόλησης

Εναρκτήρια  ημερίδα με θέμα: «Προοπτικές Ανάπτυξης και Απασχόλησης» για την ένταξη ανέργων και νέων επιστημόνων στους τομείς Ανακύκλωσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, πραγματοποίησε η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θεσσαλονίκη: Ανάπτυξη-Ανακύκλωση-Απασχόληση», στην οποία μετέχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2013, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου.

Στόχος της ημερίδας ήταν  η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων της Θεσσαλονίκης και η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης δέσμης ενεργειών προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας 130 άτομα, εκ των οποίων οι 90 είναι άνεργοι -εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ- και οι 40 είναι νέοι επιστήμονες, απόφοιτοι Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών Σχολών.

Την ημερίδα χαιρέτησαν ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης, ο Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης, Χασδάι Καπόν, ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Παπαδόπουλος και ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Θεσσαλονίκη: Ανάπτυξη-Ανακύκλωση-Απασχόληση», Νίκος Παπαδόπουλος. Η Διευθύντρια Κ.Ε.Κ Πλάτων Α.Ε και Διαχειρίστρια της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, παρουσίασε αναλυτικά την πράξη «Ανακύκλωση-Τοπική Ανάπτυξη και Απασχόληση στη Θεσσαλονίκη», ενώ ο Αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης και Καθαριότητας, Θανάσης Παππάς, μίλησε εκτεταμένα για την Ανακύκλωση στο Δήμο Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος, Γιάννης Μπουτάρης  κατά το χαιρετισμό του στη διάρκεια της εναρκτήριας ημερίδας προέτρεψε τους νέους ωφελούμενους του προγράμματος να κινητοποιηθούν προς την κατεύθυνση των νέων επιχειρηματικών δυνατοτήτων που αναπτύσσονται και επιπλέον σημείωσε ότι: «ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα είναι αρωγός, θα στηρίξει και θα υιοθετήσει παρόμοια προγράμματα προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στους νέους της πόλης μας να ενεργοποιηθούν, να ενημερωθούν και να εισέλθουν με περαιτέρω γνώσεις και εμπειρία στην αγορά εργασίας».

Ο Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης, Χασδάι Καπόν, επισήμανε την μεγάλη συμμετοχή των νέων στην ημερίδα, το θέμα της οποίας χαρακτήρισε επίκαιρο και με προοπτικές. Σημείωσε ότι η Διοίκηση του Δήμου θεωρεί πως τα απορρίμματα αποτελούν στοιχείο του ενεργητικού και όχι του παθητικού του ισολογισμού, αποτελώντας, μέσω της σωστής αξιοποίησης τους, μέσο προσπορισμού χρημάτων για το Δήμο συμπληρώνοντας ότι:

«Σκοπός των δράσεων του προγράμματος που αναπτύχθηκε, ήταν να δοθούν ευκαιρίες προκειμένου οι ωφελούμενοι να αποκτήσουν συγκεκριμένες δεξιότητες και ικανότητες.  Να δημιουργηθεί δηλαδή το κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό που θα αποτελέσει δεξαμενή απασχόλησης  για τις επιχειρήσεις οι οποίες είτε ήδη ασχολούνται με τα θέματα της ανακύκλωσης και της παραγωγής ενέργειας από τα απορρίμματα, είτε ετοιμάζονται να  προβούν σε αντίστοιχες επενδύσεις στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό υπάρχει ήδη πρόβλεψη να κατασκευαστούν τουλάχιστον τρία εργοστάσια εκμετάλλευσης των απορριμμάτων με αντίστοιχες θέσεις εργασίας».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, επισήμανε το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας που ταλανίζει την ευρύτερη περιοχή τονίζοντας ότι οι φορείς της πόλης οφείλουν να πράξουν ότι είναι δυνατόν προς την κατεύθυνση της μείωσης της ανεργίας και ειδικότερα των νέων. Συμπλήρωσε επίσης ότι: «Μέσα από τη σύμπραξη των φορέων της χώρας και πρωτίστως από την θετική διάθεση της πολιτείας και της Ευρώπης, προκειμένου να αναπτυχθεί κοινή δράση,  θα δοθεί ένα τέλος στην απόγνωση της ανεργίας. Το επιμελητήριο θα συμμετέχει στο σχέδιο και θα συμβάλει ενεργά και αποτελεσματικά στην κοινή προσπάθεια και η ενημερωτική δράση θα βοηθήσει στην καλύτερη αξιοποίηση αυτών των ευκαιριών».

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ««Θεσσαλονίκη: Ανάπτυξη-Ανακύκλωση-Απασχόληση», Νίκος Παπαδόπουλος, τόνισε ότι με την συμμετοχή των φορέων αναβαθμίζεται η σύνθεση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης για όλη τη δράση «Ανακύκλωση – Τοπική Ανάπτυξη και Απασχόληση στη Θεσσαλονίκη» η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς πόρους. Αναφερόμενος επιπλέον στους ωφελούμενους της δράσης δήλωσε: «το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει πληροφόρηση μέσα από Συμβουλευτική Απασχόλησης, Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Κοινωνικών και Επαγγελματικών Δεξιοτήτων, επιδοτούμενη κατάρτιση για ανέργους και μηχανικούς σε θέματα: Ανακύκλωσης/Κομποστοποίησης οργανικών αποβλήτων/Τηγανέλαια/Βιοντήζελ και Αδειοδοτήσεις, Ενεργειακή Αξιοποίηση στερεών υπολειμμάτων, βιομάζας και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Βιολογική και χημική επεξεργασία υγρών αποβλήτων καθώς και την δικτύωση μέσα από την ανάπτυξη άτυπων δικτύων υποστήριξης και την δημιουργία ηλεκτρονικού δικτύου για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών των ωφελουμένων».

Ο Αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης και Καθαριότητας, Θανάσης Παππάςκατά τη διάρκεια της ομιλίας του με θέμα «η Ανακύκλωση στο Δήμο Θεσσαλονίκης τόνισε, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Πρέπει να σημειώσουμε πως όλα τα ρεύματα ανακύκλωσης (ανακύκλωση συσκευασιών, γυαλιού, ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών συσκευών-μπαταριών-οργανικών απορριμμάτων-ανακύκλωση φελιζόλ, αδρανών υλικών) ενδιαφέρουν το Δήμο και προχωρήσαμε ή προχωράμε σε συνεργασίες με πιστοποιημένα συστήματα και διάφορες εταιρείες. Ο στόχος είναι η συνεχής αξιολόγηση των προσπαθειών αλλά και των αποτελεσμάτων και η διεύρυνση των ωφελημάτων των δημοτών. Με αυτή την έννοια δεν είμαστε προσκολλημένοι σε στερεότυπα και κυρίως επιζητούμε προτάσεις και συνέργειες για την προώθηση της ανακύκλωσης και την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων που καταλήγουν στο ΧΥΤΑ. Γνωρίζουμε βέβαια πως μόνο η ανακύκλωση δεν θα μειώσει δραστικά την απόθεση αποβλήτων στο ΧΥΤΑ. Με αυτή την έννοια η διαχείριση του υπολείμματος σχετίζεται με την ανάπτυξη εργοστασίων επεξεργασίας απορριμμάτων και εν συνεχεία μηχανικής αξιοποίησης».

Στην Ημερίδα παραβρέθηκαν επίσης, εκπρόσωποι από τους συμμετέχοντες εταίρους φορείς της Αναπτυξιακής Σύμπραξης:

  • ΠΛΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (Συντονιστής Εταίρος)
  • Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)
  • Δήμος Θεσσαλονίκης
  • Δημοτική Εταιρία Πληροφόρησης, Θεάματος & Επικοινωνίας – ΔΕΠΘΕ
  • Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
  • Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
  • Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ Α.Ε.
  • Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΠΛΑΤΩΝ Α.Ε.

ΔΗΜΟΙ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ -ΠΑΝΔΗΜΙΑ 26 Μαρτίου, 2021
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δωρεάν rapid test σε δύο σημεία του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Δωρεάν τεστ ταχείας ανίχνευσης Covid – 19 (Rapid Test) θα πραγματοποιηθούν για όσους επιθυμούν σε…

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ -ΠΑΝΔΗΜΙΑ 24 Μαρτίου, 2021
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δήμος Ζίτσας: Δωρεάν rapid tests στην Ελεούσα

Δωρεά ελέγχους ταχείας ανίχνευσης κορονοϊού (rapid test Covid-19) πραγματοποιεί ο ΕΟΔΥ την Παρασκευή (26/03/2021) στην…

Ρεπορτάζ 24 Μαρτίου, 2021
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πρόταση Δήμου Δελφών για έργο ψηφιακής περιήγησης σε δύο Δημοτικά Μουσεία

Πρόταση προς χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», για το έργο «Ψηφιακή περιήγηση σε δύο Δημοτικά…