Άρθρο Localit 21 Νοεμβρίου, 2011

Δήμος Πειραιά:Προτάσεις του Δήμου για το ΡΣΑ

Σε συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης υπό την προεδρία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτη Κουβάτσου παρουσιάστηκε η πρόταση του Δήμου Πειραιά για το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής και επακολούθησε συζήτηση και προτάσεις από τους εκπροσώπους των φορέων της πόλης. 

Ο  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και αναπληρωτής Δημάρχου κ. Τάσος Κάρλες στην παρέμβαση του τόνισε:

«Το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής μιλάει με ασάφεια αοριστία και γενικότητες για τον Πειραιά. Δεν προβλέπει αναπτυξιακά έργα στην πόλη σε σχέση με το λιμάνι, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πλήρης αποκλεισμός της πόλης από το λιμάνι, επιβάρυνση  των λειτουργιών της, δουλείες του λιμανιού που μεταφράζονται σε υποβάθμιση ολόκληρου του Πειραιά. Για παράδειγμα: Τοποθετεί γκετοποιημένες πολιτιστικές και τουριστικές υποδομές μέσα στο χώρο του λιμανιού, ασύνδετες τελείως από τη πόλη.  

Φυσιογνωμία της πόλης για μας είναι: « Πειραιάς – ναυτική πρωτεύουσα της Ελλάδας και κέντρο θαλασσίων μεταφορών και επικοινωνιών». Εμείς  ως Δημοτική Αρχή θέλουμε να αναβαθμίσουμε τον αστικό ιστό της πόλης και να δώσουμε διέξοδο της πόλης προς το λιμάνι. Η αναβάθμιση και ανάδειξη θα γίνει με την προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και των παραδόσεων της πόλης, αξιοποιώντας τις φυσικές και απαράμιλλου κάλλους ομορφιές της ακτογραμμής και της γεωφυσικής της διαμόρφωσης. Το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής ουδεμία μέριμνα λαμβάνει για την διατήρηση και ανάπτυξη της αισθητικής του Πειραιά και των υποδομών του, καθώς και της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας που είχε από αρχαιοτάτων χρόνων. 

Διαπιστώνει επίσης κανείς την έλλειψη ενασχόλησης του Ρυθμιστικού Σχεδίου με τον παράγοντα άνθρωπο, εργαζόμενο, κάτοικο και επισκέπτη της πόλης. Στην διευκόλυνση της ποιότητας ζωής, στην κατοικία του, στην εργασία του, στην μετακίνηση του, στην εξυπηρέτηση δημοσίων και δημοτικών υπηρεσιών της πόλης και του λιμανιού. Με τη συντήρηση και την αναβάθμιση των υποδομών της πόλης και των νέων υποδομών, που προτείνει ο Δήμος μας, θα κρατήσει τις νέες γενιές των Πειραιωτών στην πόλη μας, θα εξαλείψει τις αιτίες αποδημίας των Πειραιωτών και θα διευκολύνει την επανάκαμψη τους. 

Ένα παράδειγμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η υπογειοποίηση των γραμμών του Η.Σ.Α.Π. από το Ν. Φάληρο μέχρι το λιμάνι, με στόχο την αποκατάσταση της ενοποίησης των Καμινίων με τον Κεντρικό Πειραιά, της εξασφάλισης της συνέχειας της πόλης καθώς και την απόκτηση και άλλων πυλών εισόδου και εξόδου της πόλης-λιμανιού. Επιπρόσθετα θα αναβαθμιστεί η παρόδιος εγκαταλελειμμένη περιοχή από το Νέο Φάληρο μέχρι τον Πειραιά. Θα απαιτήσουμε και θα διεκδικήσουμε ένα πακέτο έργων για κάθε γειτονιά σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες στο πλαίσιο αναβάθμισης της χωροκοινωνικής υποδομής τους». 

Στην συνεδρίαση  της Επιτροπής Διαβούλευσης, την κεντρική εισήγηση έκανε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Στέλιος Διαμαντίδης, ο οποίος παρουσίασε συνοπτικά τις επεξεργασμένες  θέσεις και προτάσεις του Δήμου, από επιστημονική ομάδα, που συγκροτήθηκε με πρωτοβουλία του Δημάρχου κ. Βασίλη Μιχαλολιάκου και λειτούργησε υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα. 

Πιο συγκεκριμένα τόνισε: 

«ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 2021

Τι είναι το Ρυθμιστικό Σχέδιο (Ν.1515/85) 

 • Θέτει στόχους και προτείνει κατευθύνσεις πολιτικής & μέτρα για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Περιφέρεια Αττικής
 • Διατυπώνει τις στρατηγικές επιλογές & προτεραιότητες για την ολοκληρωμένη & αειφόρο ανάπτυξη του χώρου
 • Οι κατευθύνσεις που θέτει είναι δεσμευτικές για τα υποκείμενα επίπεδα σχεδιασμού (ΓΠΣ, ΠΜ, κ.α.) 

Τι είναι το Ρυθμιστικό Σχέδιο (Ν.1515/85) 

 •  Θέτει στόχους και προτείνει κατευθύνσεις πολιτικής& μέτρα για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Περιφέρεια Αττικής
 • Διατυπώνει τις στρατηγικές επιλογές & προτεραιότητες για την ολοκληρωμένη & αειφόρο ανάπτυξη του χώρου
 • Οι κατευθύνσεις που θέτει είναι δεσμευτικές για τα υποκείμενα επίπεδα σχεδιασμού (ΓΠΣ, ΠΜ, κ.α.) 

Βασικές επισημάνσεις επί του Σχεδίου :

 • όχι ξεκάθαρος αναπτυξιακός χαρακτήρας
 • πολύπλοκη δομή, δυσνόητο κείμενο, επικαλύψεις
 • παράθεση πλήθους εργαλείων άσκησης πολιτικής –  όχι ολοκληρωμένες αναπτυξιακές προτάσεις
 • νομοθετικές ρυθμίσεις: προς εξειδίκευση στο μέλλον
 • δεν προδιαγράφονται ρόλοι ανά διοικητικό επίπεδο
 • απουσία μέτρων άμεσης εφαρμογής & μέτρων κοινωνικού περιεχομένου

Στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής 2021, ο Πειραιάς αναγνωρίζεται ως:

 • Πόλος διεθνούς & εθνικής εμβέλειας
 • Αναπτυξιακός πόλος
 • Η κύρια θαλάσσια πύλη της χώρας (λιμάνι) 
 • Βασικές κατευθύνσεις του Σχεδίου αποτελούν:
 • η  ανάδειξη της κεντρικότητας του Πειραιά
 • η σύζευξη του Πειραιά με το κέντρο της Αθήνας
 • η ανασυγκρότηση του ενδιάμεσου πολεοδομικού χώρου

Ενώ σε επίπεδο γενικών διαπιστώσεων αναγνωρίζεται η στρατηγική σημασία του Πειραιά,

ακολούθως, το Ρυθμιστικό Σχέδιο ΕΞΑΙΡΕΙ από τις προβλέψεις του για τις μεγάλες παρεμβάσεις στρατηγικής σημασίας την ΠΟΛΗ του ΠΕΙΡΑΙΑ, το ΔΗΜΟ και τους ΦΟΡΕΙΣ του 

Το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής 2021 πρέπει να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης και για την πόλη του Πειραιά 

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για τον Πειραιά, θα πρέπει :

 • Να ανταποκρίνονται στο ρόλο του Πειραιά ως αναπτυξιακού πόλου της Αττικής και ως Πύλης Εισόδου στη χώρα
 • Να προκύπτουν από το κοινό αναπτυξιακό όραμα μεταξύ των στρατηγικών εταίρων στην περιοχή
 • Να διασφαλίζουν τη συνέχεια με την πόλη και την ενότητα του θαλάσσιου αστικού μετώπου (όχι αποσπασματικός σχεδιασμός μεγάλων παρεμβάσεων)
 • Να εντάσσονται σε ενιαίο και ολοκληρωμένο σχεδιασμό & προγραμματισμό σε όλους τους

 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

Ο Δήμος Πειραιά κατάρτισε ολοκληρωμένη πρόταση για τις

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ στην περιοχή του Πειραιά 

Μέσα από τις προτάσεις μας, ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

 • Ενιαίο & ολοκληρωμένο σχεδιασμό για όλους τους τομείς παρέμβασης στην περιοχή του Πειραιά
 • Ένταξη του Πειραιά στις μεγάλες παρεμβάσεις που προγραμματίζονται στην ευρύτερη περιοχή
 • Ο Δήμος του Πειραιά να είναι βασικός μέτοχος στη διαχείριση και στο χωρικό σχεδιασμό του λιμανιού
 • Ο Δήμος του Πειραιά να αποτελεί στρατηγικό εταίρο για όλες τις παρεμβάσεις στα όρια του Δήμου 

ΟΡΑΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Ο Πειραιάς να αποτελέσει:

 • ένα σύγχρονο Ναυτιλιακό, Εμπορικό και Επιχειρηματικό Kέντρο της Μεσογείου και παράλληλα ένας ελκυστικός τουριστικός προορισμός 
 • ένα βιώσιμο αστικό περιβάλλον, με αναβαθμισμένη ποιότητα του δομημένου χώρου, όπου θα αξιοποιείται πλήρως η άμεση επαφή με τη θάλασσα 
 • μια κοινωνία δημοκρατική, όπου θα ενθαρρύνεται η συμμετοχή, η ανάληψη πρωτοβουλιών και η δημιουργία, για τη συνέχιση της ιστορικότητας του τόπου
 • ένα διοικητικό κέντρο που θα δικτυώνει όλους τους εν δυνάμει στρατηγικούς εταίρους για τη διαμόρφωση πολιτικής και προοπτικής σε τοπική και εθνική κλίμακα  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Οργανωμένη εγκατάσταση επιχειρήσεων & δραστηριοτήτων (clustering) με έμφαση στις νέες τεχνολογίες και ενσωμάτωση του στοιχείου της καινοτομίας, καθώς και δραστηριοτήτων έρευνας-εκπαίδευσης, πολιτιστικής οικονομίας, αναψυχής, εμπορίου 

«Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Πυλών Πειραιά» 

 • πολεοδομική ρύθμιση (ΣΟΑΠ ή ΖΕΑ)
 • αξιοποίηση & επανάχρηση βιομηχανικών κτιρίων
 • αστικός σχεδιασμός υψηλής ποιότητας
 • κατασκευή σύγχρονων υποδομών νέων τεχνολογιών
 • κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – διασύνδεση με ΜΜΜ
 • δίκτυο πεζοδρόμων – ποδηλατοδρόμων
 • διασύνδεση με χώρους πρασίνου & πολιτισμού 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΜΕΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ για οργανωμένη εγκατάσταση επιχειρήσεων (clustering) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Ναυτιλίας 

Πρόγραμμα ανάπτυξης της ζώνης: 

 • Προηγμένες τεχνολογικές υποδομές (ΤΠΕ)
 • Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ εταίρων
 • Διαμόρφωση πλαισίου κινήτρων προσέλκυσης επιχειρήσεων
 • Καθορισμός επιθυμητών χρήσεων
 • Αναβάθμιση δομημένου & αστικού περιβάλλοντος
 • Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, χώροι στάθμευσης, πρόσβαση σε ΜΜΜ
 • Διασύνδεση με χώρους πολιτισμού & αναψυχής

 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΣΕΦ

Ένταξη του Πάρκου στο σχεδιασμό του Φαληρικού Όρμου, για τη δημιουργία μιας ενιαίας ζώνης πρασίνου – αναψυχής στην όψη της πόλης προς τη θάλασσα

 • Υπογειοποίηση βασικής οδικής κυκλοφορίας
 • Σταθμός Μετεπιβίβασης ΣΕΦ
 • Επανασχεδιασμός χώρων πρασίνου & αθλητικών  υποδομών
 • Ανάπτυξη δραστηριοτήτων οικογενειακής αναψυχής
 • Ένταξη στο σχεδιασμό και της παρόχθιας περιοχής, ποταμού Κηφισού
 • Διασύνδεση με πολιτιστικές υποδομές και επιχειρηματικές ζώνες στην περιοχή 

 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ για τη αισθητική συνέχεια και τη λειτουργική συμπληρωματικότητα των χρήσεων

«Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπλασης θαλάσσιου αστικού μετώπου» 

 • Μορφολογικές προδιαγραφές και επιτρεπόμενες χρήσεις ανά υποενότητα (σε βάθος 2-3 Ο.Τ.)
 • Μηχανισμός λήψης αποφάσεων με συμμετοχή εμπλεκομένων φορέων
 • Δίκτυο εξυπηρέτησης από ΜΜΜ
 • Υποδομές στάσης & στάθμευσης για εξυπηρέτηση επιτρεπόμενων χρήσεων
 • Ανάδειξη ιστορικότητας – πολιτιστικών πόρων
 • Αναβάθμιση πλαζ και ανοιχτών χώρων
 • Δίκτυο πεζοδρόμων – ποδηλατοδρόμων
 • Δικτύωση με πολιτιστικούς πόρους & διαδρομές, κτλ 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: 

 • Στήριξη μεταποιητικών μονάδων Δήμου Πειραιά (Αγ. Διονύσιος, Ρετσίνα, Πειραιώς)
 • Δημιουργία ενιαίας Ζώνης Χονδρεμπορίου – Αποθηκών τοπικής κλίμακας. Προγραμματισμός από κοινού με τους όμορους Δήμους (Αγ. Ι. Ρέντη, Μοσχάτου, Ταύρου, κ.α.)
 • Αναβάθμιση παραδοσιακής αγοράς Πειραιά «Ιπποδάμειος Αγορά» (εμπορικό τρίγωνο μεταξύ των οδών Φίλωνος, Γούναρη, Ακτή Μιαούλη)
 • Προβολή και προώθηση προϊόντων από τα νησιά του Αιγαίου
 • Ανάπτυξη & αναβάθμιση του τουρισμού στον Πειραιά (τουρισμός κρουαζιέρας, ημέρας ή σαββατοκύριακου, θαλάσσιας αναψυχής) 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

Βασικές παρεμβάσεις στις Οδικές Υποδομές:

 • Υπογειοποίηση Ομηρίδου Σκυλίτση. Διασύνδεση με τη νέα οδό ταχείας κυκλοφορίας στην παραλιακή Δραπετσώνας – Κερατσινίου
 • Επικαιροποίηση και Εφαρμογή κυκλοφοριακής μελέτης Δήμου

 Βασικές Παρεμβάσεις για την ανάπτυξη Δικτύου ΜΜΜ:

 • Υπογειοποίηση της γραμμής του Προαστιακού (από τη Λεύκα)
 • Επέκταση δικτύου Μετρό (3 νέοι σταθμοί)
 • Υπογειοποίηση της γραμμής του ΗΣΑΠ (από το ΣΕΦ έως το Λιμάνι)
 • Επέκταση γραμμής ΤΡΑΜ μέσα στην πόλη με διακλαδώσεις
 • ΟΧΙ στο monorail εντός της λιμενικής ζώνης è ΤΡΑΜ
 • Κτίριο ΗΣΑΠ: Κεντρικός Επιβατικός Σταθμός και για τα 3 μέσα
 • Σταθμός ΜΜΜ στο ΣΕΦ (Τραμ, ΗΣΑΠ, Αστικά Λεωφορεία)
 • Xώροι στάθμευσης (πλησίον σταθμού ΣΕΦ, πλησίον Σταθμού ΗΣΑΠ στο λιμάνι, Τινάνειος Κήπος κ.α.)
 • Επανασχεδιασμός αστικών συγκοινωνιών 

ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ

 • Χάραξη ολοκληρωμένου δικτύου με την ενσωμάτωση υφιστάμενων πεζοδρόμων & τον χαρακτηρισμό νέων για τη δημιουργία ενιαίων διαδρομών που θα ενώνουν κεντρικές περιοχές του Δήμου, ανοιχτούς χώρους, πολιτιστικούς και τουριστικούς πόρους
 • Προδιαγραφές για την σωστή λειτουργία και απρόσκοπτη χρήση ανά περιοχή εξυπηρέτησης
 • Ειδική πρόβλεψη για τις διαδρομές με χαρακτήρα αναψυχής 

ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ

 • Χάραξη δικτύου σε μητροπολιτική και τοπική κλίμακα
 • Προδιαγραφές ποδηλατοδρόμων ανά περιοχή εξυπηρέτησης
 • Δημιουργία σταθμών park & ride στους σταθμούς ΜΜΜ 

Ενδεικτικά: Μετατροπή της παλαιάς σιδηροδρομικής γραμμής Λεύκας – Αγ. Διονυσίου σε πεζόδρομο & ποδηλατόδρομο και ενσωμάτωση στα αντίστοιχα δίκτυα

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΡΑΣΙΝΟ 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:

 • Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων και δημιουργία δικτύου χώρων πρασίνου εντός του αστικού ιστού
 • Δημιουργία μητροπολιτικών χώρων πρασίνου με δραστηριότητες αθλητισμού & πολιτισμού. Αξιοποίηση των εξής εκτάσεων:

                – Πάρκο Δηλαβέρη,

                – Στρατόπεδα Παπαδογιωργή  (δυνητικά και του Σακελλίωνα)

                – Περιβάλλον χώρος ποταμού Κηφισού

                – Πάρκο Προφήτη Ηλία

                – Έκταση ΟΣΕ στη Λεύκα (με ρυμοτόμηση)

 • Αναβάθμιση των πλαζ «Φρεαττύδα» και «Βοτσαλάκια»
 • Δημιουργία περιβαλλοντικών υποδομών & έλεγχος της ρύπανσης. (Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων και παραγωγής ενέργειας στο Σχιστό) 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αρχή σχεδιασμού: η ίδρυση μουσείων και νέων πολιτιστικών υποδομών πρέπει να αξιολογείται και να υλοποιείται ολοκληρωμένα μέσα από ενιαίο προγραμματισμό για την περιοχή  

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:

 • Ανάδειξη του Δημοτικού Θεάτρου ως κεντρικής πολιτιστικής υποδομής
 • Δημιουργία Παιδικού Τεχνοπάρκου Δημιουργικής Απασχόλησης, στην περιοχή Πυλών Πειραιά
 • Λειτουργική ένταξη και αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων εντός του αστικού ιστού
 • Διαμόρφωση και ανάδειξη διαδρομών περιπάτου για την ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων του Πειραιά
 • Διεθνής προβολή της ρεμπέτικης μουσικής με επίκεντρο τον Πειραιά
 • Αναβάθμιση της Κυριακάτικης Αγοράς του Πειραιά 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:

 • Αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Πόλης, με την ενεργό συμμετοχή φορέων & κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό
 • Χρήση εφαρμογών GIS για την υποστήριξη του χωρικού σχεδιασμού και την ενίσχυση των συμμετοχικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων
 • Διαμόρφωση οπτικοποιημένων (3D) εναλλακτικών σεναρίων παρέμβασης σε κάθε περιοχή
 • Παρεμβάσεις αναβάθμισης και αναζωογόνησης του δομημένου χώρου σε επίπεδο γειτονιάς
 • Αξιοποίηση του κενού κτιριακού αποθέματος της πόλης για την εγκατάσταση παραγωγικών δραστηριοτήτων και κεντρικών χρήσεων
 • Αισθητική αναβάθμιση των όψεων των κτιρίων σε κεντρικές περιοχές 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:

 • ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

        – Θεσμός που θα προάγει την παραγωγή καινοτόμων ιδεών για την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων και την προώθηση αλλαγών προς όφελος της κοινωνίας

        – Χώρος κοινωνικής διάδρασης και ανάπτυξης της νεανικής επιχειρηματικότητας 

 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

        σίτιση, στέγαση, κατάρτιση και ένταξη σε παραγωγικές

        διαδικασίες για τη διασφάλιση ελάχιστου εισοδήματος

        – Δίκτυο εθελοντών

        – Κοινωνικοί θεσμοί (φαρμακείο, παντοπωλείο)

 

ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οι αναπτυξιακές παρεμβάσεις στον ΠΕΙΡΑΙΑ θα διαμορφωθούν με:

 • ευρεία διαβούλευση με στρατηγικούς εταίρους & φορείς
 • Συνεργασία με ΥΠΕΚΑ – ΟΡΣΑ – Περιφέρεια Αττικής
 • Ένταξη του αναπτυξιακού προγράμματος στις προβλέψεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αττικής 

        Το Ρυθμιστικό Σχέδιο θα πρέπει να αποτελέσει ένα στρατηγικό κείμενο στο οποίο θα προβλέπονται:

 • Ολοκληρωμένες και ιεραρχημένες δράσεις
 • Εμπλεκόμενοι φορείς
 • Προβλεπόμενα εργαλεία & διαδικασίες ανά παρέμβαση
 • Συγκεκριμένες θεσμικές ρυθμίσεις
 • Προϋπολογισμός – χρηματοδότηση
 • Χρονοδιάγραμμα
 • Αναμενόμενα αποτελέσματα – μέτρηση αποτελεσματικότητας 

ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 2021

 • Απλοποίηση κειμένου Ρυθμιστικού Σχεδίου – Ανασύνταξη Σχεδίου Νόμου
 • Επιλογή στρατηγικών παρεμβάσεων άμεσης προτεραιότητας για την Αττική – Πρόβλεψη υλοποίησης με διαδικασίες Fast Track
 • Τα μεγάλης κλίμακας έργα να μην είναι αποκομμένα από τις όμορες περιοχές με ομοειδή χαρακτηριστικά
 •  Απλούστευση διαδικασιών με στοχευμένες τροποποιήσεις του νομοθετικού πλαισίου
 •  Θεσμοθέτηση προδιαγραφών για τα στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα και τη λειτουργικότητα της πόλης
 • Εταιρική Διακυβέρνηση για το Λιμάνι – Ένταξη του Πειραιά σε δίκτυα Πόλεων – Λιμένων».

 

ΔΗΜΟΙ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ -ΠΑΝΔΗΜΙΑ 26 Μαρτίου, 2021
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δωρεάν rapid test σε δύο σημεία του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Δωρεάν τεστ ταχείας ανίχνευσης Covid – 19 (Rapid Test) θα πραγματοποιηθούν για όσους επιθυμούν σε…

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ -ΠΑΝΔΗΜΙΑ 24 Μαρτίου, 2021
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δήμος Ζίτσας: Δωρεάν rapid tests στην Ελεούσα

Δωρεά ελέγχους ταχείας ανίχνευσης κορονοϊού (rapid test Covid-19) πραγματοποιεί ο ΕΟΔΥ την Παρασκευή (26/03/2021) στην…

Ρεπορτάζ 24 Μαρτίου, 2021
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πρόταση Δήμου Δελφών για έργο ψηφιακής περιήγησης σε δύο Δημοτικά Μουσεία

Πρόταση προς χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», για το έργο «Ψηφιακή περιήγηση σε δύο Δημοτικά…